Long Term Car Rental Ценовник

Long Term Car Rental понудата е наменета за мали и средни претпријатија, како и индивидуални професионалци кои имаат потреба од возило за подолг временски период а истовремено не сакаат да ја оптоваруваат компанијата од одговорности кои произлегуваат од поседување на возен парк. 

Ослободете ја компанијата од вишокот на одговорности што произлегуваат од поседување на возен парк и добивање:
  • Време
  • Пари
  • Слобода на капитал

Без оглед на потребите на вашата компанија, ние ќе ви обезбедиме програма со која ќе ги покриеме.

Дали сте заинтересирани за соработка за долгорочен имот / лизинг?

Оваа програма обезбедува:

Услови

Барања за изнајмувачите:

Лицето кое изнајмува возило треба да биде на возраст од најмалку 20 години, со важечка лична исправа - пасош и возачка дозвола, со најмалку една година искуство во возењето.

Возилото може да се вози само од лица овластени со договор за изнајмување. Странските клиенти можат да возат во Македонија врз основа на нивните возачки дозволи издадени во нивните земји, под услов информациите за лиценцата да бидат во латиница.

Услови за наем:

Нашите возила се изнајмуваат од нашиот центар во Скопје или од скопскиот аеродром.

На барање на клиентот можеме да го донесеме возилото на која било локација во границите на Република Македонија и дополнително да наплатиме за тоа.

Ако изнајмено возило не е вратено на една од двете локации споменати погоре или не е договорено да се врати на друга локација, ние дополнително наплаќаме 0,40 евра за километар.

По потпишувањето на договорот, возилото се проверува и ако се земат информации за какви било неправилности, тој е вклучен како анекс на договорот.

По враќањето на возилото, вработен во компанијата го проверува возилото и ако се забележи некоја непокриена штета од страна на клиентот, вредноста на штетата ќе се одземе од почетниот депозит или по договор со клиентот.
Возење во странство:
Ние нудиме возила кои можат да се возат во странство, во сите земји на ЕУ.

За изнајмувањето на возилата надвор од границите на РМ , постои дополнителен депозит кој се враќа по истекот на договорот.

Технички проблеми

Возилата што ги нудиме за изнајмување се одржуваат редовно и се чуваат во многу добра техничка состојба. Но во таков случај , клиентот ќе контактира со агенцијата на нашите броеви за итни случаи предвидени во договорот за изнајмување. 
Во случај на несреќа:
Првото нешто што треба да направите е да ги повикате броевите дадени во договорот. Потоа треба да ја повикате полицијата (тел: +389 2 192) и да ги замолите да дојдат и да направат извештај. Нам нѝ треба извештајот како доказ. Без извештајот осигурувањето од трета страна не е валидно!

Цени

Сите наши цени се наведени во евра. 

Периодот за изнајмување од 24 часа од моментот на изнајмување на возилото. Ако враќањето е одложено за 1 до 3 часа од валидни причини, не се наплаќа дополнителен износ. Во случај на задоцнување до 4 часа се наплаќа 50% од износот,а над 4 часа се наплаќа 100% од износот, односно се смета за уште еден ден за изнајмување на возила.

Минималниот период на изнајмување е 24 часа. 

Цената вклучува:

- највисока стапка на трети лица за осигурување

- осигурување од кражба

- сеопфатно осигурување на возила со франшиза од 200 до 500 еур.

Гориво

Возилата се подигаат со полн резервоар и исто така се враќаат.

ВАЖНО!

Осигурувањето од штети не е важечко во следниве случаи:
 
  • Ако возилото е управувано од возач кој бил под влијание на алкохол или дрога.
  • Ако се случила несреќа и за тоа нема полициски извештај.
  • Доколку страната која ја изнајмува дозволи возилото да биде управувано од лице кое не е овластено да управува со возилото или ако лицето нема возачка дозвола.

Брзи линкови

За изнајмувањето на возилата надвор од границите на РМ , постои дополнителен депозит кој се враќа по истекот на договорот.

Одберете возило

Возилата се подигаат со полн резервоар и исто така се враќаат.